Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont, moet een zorgverzekering hebben. De zorgverzekering is in de plaats gekomen van de vroegere ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering. De overheid heeft een pakket samengesteld dat ongeveer hetzelfde is als het vroegere ziekenfondspakket; het basispakket. Met het basispakket bent u verzekerd voor onder andere: geneeskundige zorg zoals huisarts, ziekenhuis, medisch specialist, ziekenhuisverblijf, hulpmiddelen, geneesmiddelen, ziekenvervoer en beperkte paramedische zorg (fysio- en oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvies). Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit.

Verzekeraars bieden meerdere vormen (polissen) aan. Verzekeraars moeten iedere verzekeringsplichtige die zich aanmeldt, accepteren voor de basisverzekering. De premie kan verschillen per zorgverzekeraar en per polisvorm. U bent vrij in uw keuze van een zorgverzekeraar. De zorgverzekering is verplicht. Als u aan bepaalde voorwaarde
voldoet kunt u een maandelijkse tegemoetkoming krijgen in de kosten van de nominale premie; de zogenaamde zorgtoeslag. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Wie een laag inkomen heeft krijgt meer zorgtoeslag dan iemand met een hoog inkomen. De zorgtoeslag kunt u aanvragen
bij de belastingdienst. Naast de nominale premie betaalt iedereen die een inkomen heeft ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Uw werkgever of uitkeringsinstantie (op een enkele uitzondering na) is verplicht deze bijdrage aan u te vergoeden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.
Afdeling publieksvoorlichting.
Telefoon: 070 – 340 79 11.
Algemeen telefoonnummer: 1400 (gratis).
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.
Informatie over zorgverzekeringen kunt u vinden op de website van het Zorgverzekering Informatie Centrum www.zorgverzekering.org

Belastingdienst

Telefoon: 0800 – 0543 (gratis).
Voor aanvragen van de zorgtoeslag.
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.
Website: www.belastindienst.nl/toeslagen