Zorg en dienstverlening

Mantelzorg ondersteuning

Het is soms fijn dat er iemand is die u helpt met ingewikkelde zaken. Een hulpverlener met kennis van mantelzorg, de Mantelzorgconsulent van Doras, zal in één of meerdere gesprekken proberen u vragen te verhelderen en mee te denken over oplossingen.
Website: www.doras.nl

Wijkzorg

Wijkzorg is een samenwerkingsverband (netwerk) van maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, huisartsen, wijkverpleegkundigen, (woon)begeleiders en vrijwilligers bij u in de buurt. U kunt er terecht als u 18 jaar of ouder bent en een zorgvraag hebt. Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met een Ouder- en Kindteam.
Website: www.oktamsterdam.nl

Welzijn op recept

Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. Verwijzing naar de Welzijnscoach kan via de huisarts of een andere zorgverlener (bijvoorbeeld wijkverpleging, fysiotherapie e.d.)

Website: welzijnopreceptamsterdam.nl

Telefonische hulp

De Luistertelefoon is een vrijwilligersorganisatie die dag en nacht klaar staat voor een vertrouwelijk gesprek met iedereen die contact zoekt. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Chatten is ook mogelijk en kan elke dag van 10.00 tot 22.00 uur.
Telefoon: 088 0767 000
Website: www.deluisterlijn.nl

MantelzorgNL

Het landelijke expertisecentrum voor mantelzorg helpt u met praktische vragen, bijvoorbeeld over vergoedingen, belastingen en het regelen van de zorg. Of in contact komen met lotgenoten.
Website: www.mantelzorg.nl

Markant

Centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Door middel van het geven van informatie, advies en cursussen ondersteunen we mantelzorgers om de balans en regie over het leven te behouden zodat zij het zorgen voor een ander blijven volhouden.
Website: www.markant.org

Noord voor Elkaar

Heeft u behoefte aan gezelschap of heeft u hulp nodig bij de boodschappen? Dan kunt u contact opnemen met Noord voor Elkaar. Dit is hèt centrale aanvraagpunt voor vrijwillige diensten. Telefoon: (020) 751 06 27.
Bereikbaar: dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12.00 uur.
Website: www.doras.nl

Persoonlijke zorg en verpleging

Mogelijk komt degene voor wie u zorgt in aanmerking voor verpleging en verzorging thuis. Dit is een onderdeel van het basispakket. Neem hiervoor contact op met de zorgverzekeraar, aanbieder thuiszorg of huisarts.

Mensen met een beperking

Heeft u de voortdurende zorg voor uw partner of uw kind met een beperking? Valt u dit zwaar? Heeft u vragen? De cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan zoeken samen met u naar oplossingen om de zorg te verlichten.
Website: www.meeaz.nl

Mantelaar

De Mantelaar koppelt ouderen aan een geneeskundestudent die bij hen past, voor zorg en gezelschap. De studenten bieden integrale hulp, helpen bij het huishouden, de administratie, in de keuken, bij het opstaan en naar de wc gaan.
Website: www.mantelaar.nl

De Nationale Hulpgids

Vind een hulp bij jou in de buurt. Dé marktplaats voor thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, begeleiding en meer.
Website: www.nationalehulpgids.nl