CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Zittend vervoer

Voorwaarden

Zittend ziekenvervoer is taxivervoer van en naar het ziekenhuis als u een behandeling nodig hebt. U vraagt Zittend ziekenvervoer aan bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft
u dan een vergoeding voor de taxiritten. Deze taxiritten moet u zelf bestellen.

Zittend ziekenvervoer is bedoeld voor:

  • Rolstoelgebruikers;
  • Visueel gehandicapten;
  • Nierdialysepatiënten;
  • Patiënten die chemotherapie of radiotherapie krijgen.

Speciaal Vervoer

Naast Aanvullend Openbaar Vervoer en Individuele vervoersvoorzieningen zijn er in Amsterdam nog andere vervoersvoorzieningen. Waaronder zittend ziekenvervoer
en ABWZ vervoer. Voor zittend ziekenvervoer moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Voor ABWZ vervoer heeft u een indicatie nodig van het CIZ.