CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Ziekenhuis

Het BovenIJ Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis. Voor behandeling in een ziekenhuis is een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer uw huisarts u heeft doorverwezen kunt u zelf een afspraak maken op een van de poliklinieken. Spoedeisende hulp: alleen in noodgevallen kunt u er zonder verwijzing terecht. Noodgevallen zijn situaties waarbij het letsel dermate ernstig is dat de komst van een huisarts niet kan worden afgewacht. In principe worden verblijf en behandeling in een ziekenhuis vergoed door uw ziektekostenverzekering.

BovenIJ Ziekenhuis

Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam.
Telefoon: 020 – 634 63 46 (hoofdreceptie).
E-mail: communicatie@bovenij.nl
Website: www.bovenij.nl
Bezoektijden dagelijks van 13:30 tot 15:00 uur en van 18:00 tot 19:30 uur.
Voor sommige afdelingen (intensive care, kinderafdeling, kraam- en couveuseafdeling) gelden andere bezoektijden.

Communicatie en voorlichting
Telefoon: 020 – 634 61 26.