Woningtoewijzing

U heeft een inschrijving bij WoningNet nodig als u wilt reageren op sociale huurwoningen. Inschrijven kan via de website, of met een inschrijfformulier. Als u zich inschrijft via internet, krijgt u direct een inschrijfnummer waarmee u kunt reageren op een woning. Het registratienummer maakt WoningNet voor u aan, het wachtwoord mag u zelf bedenken. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail van WoningNet met uw registratienummer. Schrijft u zich in met een inschrijfformulier, dan stuurt WoningNet u binnen drie weken een bewijs van uw inschrijving met daarop uw inschrijfnummer. Wanneer u via de website een woning wilt zoeken en dus voor het eerst een wachtwoord moet aanmaken, kunt u via de link Wachtwoord vergeten? (op de pagina Inloggen) een wachtwoord opgeven. Hiervoor is het nodig dat uw e-mailadres bij WoningNet bekend is. Op dit e-mailadres ontvangt u een e-mail waarmee u dit wachtwoord kunt aanmaken. U kunt op elk gewenst moment uw wachtwoord wijzigen bij Mijn gegevens, als u bent ingelogd. Een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam kost eenmalig € 50 (prijspeil 2012).

Staat u al ingeschreven bij Woonmatch Waterland?

Dan kunt u uw inschrijfduur meenemen naar uw inschrijving bij WoningNet.

Verlengingskosten

Als u ingeschreven wilt blijven staan, betaalt u jaarlijks verlengingskosten. Per 1 juli 2016 zijn deze verlengingskosten tijdelijk verlaagd van € 10 naar € 8. Deze verlaging geldt in principe voor de periode tot en met 2019, tenzij (externe) factoren een eerdere verhoging nodig maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de verlengingskosten al voor 2020 te wijzigen.

Daarnaast behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor de tarieven van de verlengingskosten per 2020 te herzien en aan te passen. WoningNet zal u van een wijziging tijdig op de hoogte stellen. Vanaf de datum van de tariefwijziging geldt het nieuwe tarief voor alle verlengingen. U kunt uw inschrijfkosten betalen door bij uw
inschrijving een doorlopende machtiging af te geven of via iDEAL. WoningNet incasseert de inschrijfkosten ongeveer vijf werkdagen na de inschrijving.

Uw inschrijving vervalt:

  • Zodra u een sociale huurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via WoningNet Stadsregio Amsterdam;
  • Als de inschrijf- of verlengingskosten niet zijn betaald.

Uw inschrijfdatum wijzigt als u een woning accepteert via Woonmatch Waterland.

Na acceptatie van een woning: gratis nieuwe inschrijving

Wanneer u in de periode 2017-2019 met uw bestaande inschrijving een woning accepteert, bieden de corporaties in de Stadsregio Amsterdam u gratis een nieuwe inschrijving aan. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 automatisch voor u aangemaakt op het moment dat u het huurcontract hebt getekend en u als woningzoekende wordt uitgeschreven. Als u de inschrijving wilt behouden moet u wel verlengingskosten betalen. U ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. Dit aanbod geldt in principe tot en met 2019, tenzij (externe) factoren de corporaties ertoe dwingen hier eerder mee te stoppen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor om al voor 2020 te stoppen met de gratis inschrijvingen. Wanneer u uw nieuwe woning heeft geaccepteerd met
een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt u geen gratis nieuwe inschrijving. Wij gaan er dan vanuit dat u nog een geldige inschrijving heeft. Voordat u zich inschrijft is het belangrijk dat u de inschrijfvoorwaarden leest.

WoningNet

Klantcontactcentrum van WoningNet.
Telefoon: 0900 – 202 30 72
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
Website: www.woningnetregioamsterdam.nl