Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet is erop gericht dat mensen met hulp van de gemeente en mensen om hen heen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook regelt de wet de maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg, vrouwenopvang, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en de openbare geestelijke gezondheidszorg. In Amsterdam wordt de wet uitgevoerd door de nieuwe Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, in nauwe samenwerking met de stadsdelen. De stadsdelen verzorgen de Sociale Loketten in de 7 stadsloketten. Onder de Wmo vallen onder andere de woonvoorzieningen,  verhuiskostenvergoeding, Wmo en de vervoersvoorzieningen.

Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn:

  • Huishoudelijke hulp; zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen;
  • Aanpassingen in de woning; bijvoorbeeld een traplift;
  • Vervoer in de regio; voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen;
  • Rolstoel; een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorg uitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar;
  • Maaltijdverzorging; ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje- dekje genoemd;
  • Maatschappelijke opvang; bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang;
  • Verhuiskostenvergoeding Wmo. U hebt langdurige, aantoonbare beperkingen in het normale gebruik van uw woning, bijvoorbeeld met het traplopen. Daardoor is het medisch noodzakelijk om uit uw huidige woning te verhuizen. Dit wist u nog niet toen u de huidige woning accepteerde.

Voor voorzieningen die vallen onder de Wmo kunt u terecht bij de Wmo helpdesk of het Sociaal Loket in uw buurt

Wmo helpdesk

Telefoon: 0800 – 0643 (gratis).
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij het Sociaal Loket in uw buurt.

Sociaal Loket Amsterdam-Noord

Telefoon: 020 – 255 2916.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur.
Website: www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/sociaal-loket/