CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Vrijwillige Hulpdiensten (Noord voor Elkaar)

Sinds 1 januari 2017 vallen de Vrijwillige Hulpdiensten onder Noord voor Elkaar. Noord voor Elkaar is hèt centrale aanvraagpunt voor vrijwillige hulpdiensten in heel Amsterdam-Noord.

Heeft u tijdelijk hulp nodig? Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of voor begeleiding naar het ziekenhuis? Neem dan contact op met Noord voor Elkaar. De vrijwillige hulpdienst is een vrijwilligersorganisatie die hulp geeft aan mensen die geen hulp kunnen krijgen van directe buren, familie of vrienden. Het gaat om tijdelijke kortdurende hulp. Te denken valt aan boodschappen doen, incidenteel autovervoer, begeleiding naar het ziekenhuis, gezelligheidsbezoek en kleine klusjes.

Autovervoer

Eén van de activiteiten van de burenhulpdienst is het aanbieden van autovervoer. U kunt van deze dienst gebruik maken als u met een “niet aangepaste personenauto” vervoerd kunt worden. U kunt naar bestemmingen binnen en buiten Amsterdam. Een rit dient ruim van te voren (bijvoorbeeld een week) aangevraagd te worden in uw eigen wijk. Er geldt een vaste kilometervergoeding, die u aan de chauffeur dient af te dragen. De vrijwillige hulpdiensten maken onderdeel uit van Doras.

Noord voor Elkaar

Telefoon: 020 – 751 06 27
Bereikbaar: dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur
E-mail: noordvoorelkaar@doras.nl
Website: www.doras.nl