CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Visio Specialistische Begeleiding

De inzet van specialistisch ondersteuning is er op gericht dat mensen met een visuele beperking en bijkomende problematiek (met ook hulp uit hun eigen omgeving), hun zelfredzaamheid en eigen regie op alle levensterreinen zoveel als mogelijk behouden, of vergroten en mensen zo goed mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de samenleving. De begeleiding is WMO gefinancierd. U kunt zich melden bij uw wijkteam of rechtstreeks bij Koninklijke Visio. U kunt altijd bellen voor informatie en advies.

Visio Specialistische Begeleiding

Hettenheuvelweg 41-43, 1101 BM Amsterdam.
Telefoon: 088 – 585 57 00.
E-mail: amsterdam@visio.org
Website: www.visio.org