Vervangende zorg (respijt)

Kortdurend verblijf

Ontvangt u mantelzorg en wilt u de zorgtaken van uw mantelzorger verlichten of gaat u mantelzorger op vakantie? Tijdelijk in een instelling of logeerhuis logeren kan misschien voor u en uw mantelzorger een oplossing zijn.
Website: www.amsterdam.nl

Dagbesteding

  • Het Amsterdams Ontmoetings Centrum (AOC) is een dagbestedingsvoorziening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Verzorgers (mantelzorgers) kunnen er deelnemen aan gespreksgroepen. Er is wekelijks een spreekuur speciaal voor de verzorgenden.
    Website: www.combiwel.nl
  • Dagopvang biedt groepsgewijze opvang aan en begeleiding van zelfstandig wonende ouderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
    Website: www.evean.nl
    Website: www.amstelring.nl

Vervangende zorg

Aster staat voor ASsistentie aan Thuiswonenden En Hun Relaties. Een Aster vrijwilliger vervangt of ondersteunt de mantelzorger een dagdeel per week, zodat deze een paar uur voor zichzelf heeft.
Website: www.doras.nl

Zorg tijdens vakantie

De organisatie ‘ Handen in Huis’ biedt 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid. Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Ook kan de zorg worden ingezet indien de vaste mantelzorger voor een planbare opname naar het ziekenhuis moet.
Website: www.handeninhuis.nl

Betaalde respijtzorg in de buurt

Via de Nationale Hulpgids vindt u een hulp bij u in de buurt. Dé marktplaats voor thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, begeleiding en meer.
Website: www.nationalehulpgids.nl

Respijtzoeker

Via deze website kunt u zelf zoeken naar aanbieder van respijtzorg bij u in de buurt.
Website: mantelzorg.nl