CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Verpleegzorg en Ziekenhuis

Het centrum voor verpleeghuiszorg is een instelling voor gezondheidszorg waarin zorg wordt verleend door verschillende hulpverleners aan voornamelijk oudere bewoners en patiënten. Aanleiding voor opname kan zijn dat mensen als gevolg van één of meerdere lichamelijke of psychische ziektes tijdelijk of langdurig niet meer zelfstandig kunnen wonen. Voor een groep
verpleeghuisbewoners is zelfstandig wonen bijvoorbeeld niet meer mogelijk omdat zij blijvend veel verzorging en verpleging nodig hebben. Anderen herstellen tijdens de verpleeghuisopname zo goed, dat terugkeer naar huis of een verzorgingshuis mogelijk is. Dit geldt met name voor patiënten die opgenomen worden om te revalideren. Naast opname is er de mogelijkheid
van dagbehandeling en dag- en avondverpleging en verzorging. Opname of aanmelding vindt meestal plaats via de huisarts of het ziekenhuis. De vraag of verpleeghuisopname werkelijk noodzakelijk is, wordt beantwoord door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) die hierover een bindend advies uitbrengt.

Centrum voor Verpleeghuiszorg “De Die”

Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam.
Telefoon: 020 – 568 36 00.
E-mail: dedie@cordaan.nl
Website: www.cordaan.nl

Evean Eduard Douwes Dekkerhuis

Schoenerstraat 11, 1034 XZ Amsterdam.
Telefoon: 020 – 631 83 33.
E-mail: eduarddouwesdekker@evean.nl
Website: www.evean.nl

Woonzorgcentrum Het Schouw

Dollardplein 2, 1035 XJ Amsterdam.
Telefoon: 020 – 756 40 00.
E-mail: zorgbemiddeling@amstelring.nl
Website: www.amstelring.nl/hetschouw