CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Valys

Valys is er voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten uw regio, voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Op familiebezoek of een dagje erop uit? Als u verder van huis
wilt, dan is er Valys. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en
comfortabel naar uw bestemming brengt.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig.
U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • Een OV-Begeleiderskaart.

Valys klantenservice

Postbus 402
2900 AK Capelle a/d IJssel
Telefoon: 0900 – 9630
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
Website: www.valys.nl