CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Unie van Vrijwilligers (U.V.V.), Amsterdam

De Unie van Vrijwilligers Amsterdam staat voor een sterke en sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Heeft u wat ondersteuning nodig of helpt u graag mensen?
De hulp door vrijwilligers bestaat uit het halen van boodschappen, door de vrijwilliger of samen met de vrijwilliger. Begeleiding van en naar zorgverleners, en bezoek aan huis voor gezelschap, wandeling of het samen maken van een uitstapje.

U.V.V. Amsterdam, Vrijwillige hulp

W.G. Plein 206, 1054 SE Amsterdam.
Telefoon: 020 – 620 29 44
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur.
E-mail: vh@uvvamsterdam.nl
Website: www.uvv-amsterdam.nl