CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Tijdelijke opname

Soms kan iemand tijdelijk in een verzorgingshuis worden opgenomen. Dat kan als verzorging thuis even niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als de vaste verzorger uit de eigen omgeving op vakantie wil of tijdelijk uitvalt. Het kan ook zijn dat u moet herstellen van een ziekenhuisopname of dat uw toestand door omstandigheden opeens verslechtert. U kunt dan maximaal zes weken in het verzorgingshuis blijven. Als u veel zorg nodig heeft, dan kunt u tijdelijk in een verpleeghuis worden opgenomen. De opname mag maximaal zes weken duren en moet door de huisarts of maatschappelijk werk van het ziekenhuis worden aangevraagd. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt uw aanvraag en informeert het zorgkantoor, dat uiteindelijk beslist.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Orteliuslaan 1000, 3825 BD Utrecht
Postadres: Postbus 2062, 3500 GB Utrecht.
Telefoon: 088 – 789 1000
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Website: www.ciz.nl