CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Thuiszorg

Thuiszorg levert allerlei diensten op het gebied van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagbehandeling/dagverzorging. De kosten voor thuiszorg worden grotendeels vergoed door de ABWZ. Hulp in de huishouding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. Voor de kosten van thuiszorg betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK (centraal administratiekantoor van de overheid). Sinds 2007 zijn er twee soorten thuiszorg. Hulp bij het Huishouden en Persoonlijke verpleging, verzorging of begeleiding.

Heeft u Hulp bij het Huishouden nodig?

Als u moeite hebt met het schoonhouden van uw woning, dan moet u eerst in uw eigen omgeving proberen om hulp te vinden. Hebt u geen familie, vrienden, buren of bekenden die u kunnen helpen, dan kunt u hulp aanvragen bij de gemeente. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden Hulp bij huishouden (HbH) kunt u aanvragen bij de diverse thuiszorgorganisaties. Dit kan ook via de bemiddeling van de wijkzorginstanties, zoals Doras. De gemeente beschikt over een lijst van thuiszorginstellingen die zij goedkeuren. Sommige thuiszorginstellingen hebben een wachtlijst.

Heeft u persoonlijke verpleging of verzorging nodig?

U kunt direct contact opnemen met een thuiszorginstantie afdeling wijkverpleging. Deze zullen afspreken welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Eventueel in overleg met uw arts. Verpleging/verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw Zorgverzekering, er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage voor.

Wat valt er onder wijkverpleging?

Verpleging en verzorging die u thuis krijgt, zoals: hulp bij aankleden, douchen, toiletgang of wondverzorging en geven/toedienen van medicijnen.

U kunt ook baat hebben bij voorzieningen zoals een douchestoel, toiletverhoger, traplift of een andere Wmo-voorziening. In Amsterdam zijn 6 aanbieders van thuiszorg die zijn gecontracteerd door zowel de zorgverzekeraars (voor ABWZ zorg) als de gemeente Amsterdam (voor Wmo, Hulp bij het Huishouden). De contracten zijn aangegaan voor de duur van 5 jaar. U bent vrij om te kiezen van welke organisatie u hulp afneemt. Voor Hulp bij het Huishouden mag u alleen kiezen uit de onderstaande aanbieders die zijn gecontracteerd door de gemeente Amsterdam en een aanbieder die ook in Amsterdam Noord levert. Zie hiervoor informatie en aanmelding.

Buurtzorg Noord

Oostzanerdijk 147 C, 1035 EX Amsterdam.
Telefoon: 06 – 23 37 07 00.
E-mail: amsterdamnoord@buurtzorgnederland.com
Website: www.buurtzorgnederland.com

Cordaan Thuiszorg

Postadres: Postbus 1103, 1000 BC Amsterdam.
Telefoon: 020 – 886 00 00 (front-office thuiszorg).
Is gecontracteerd om ook Hulp bij het Huishouden te bieden.
E-mail: info@cordaan.nl
Website: www.cordaan.nl

Evean Thuiszorg

Waterlandplein 5, 1441 RP Purmerend.
Postadres: Postbus 68, 1440 AB Purmerend.
Telefoon: 0900 – 98 97 (0,10 cent per minuut).
Website: www.evean.nl

Thuiszorg Goodwillcentra Leger des Heils

Thuiszorg Goodwillcentra Amsterdam betreft OGGZ-thuiszorg. Zij zijn specialist, behorend tot Amsterdam Extra.

Hilversumstraat 338, 1024 MD Amsterdam.
Telefoon: 020 – 630 1111
E-mail: gwca.btm.ambulant@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl

Wijkzorg Amstelring

Telefoon: 020 – 333 57 00
Website: www.amstelringwijkzorg.nl/wijkteams/

Huishoudelijke Hulp Amstelring Wijkhulp

Postadres: Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen.
Telefoon: 020 – 756 03 00.
Bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Is gecontracteerd om ook Hulp bij het Huishouden te bieden.
E-mail: info@amstelring.nl
Website: www.amstelring.nl

Stichting Joods Maatschappelijk Werk

Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam.
Telefoon: 088 – 165 2200.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@joodswelzijn.nl
Website: www.joodswelzijn.nl

Tzorg

Hettenheuvelweg 4-6, 1101 BN Amsterdam.
Telefoon: 020 – 705 4444. Bereikbaar 24 uur per dag. Is gecontracteerd om ook Hulp bij het Huishouden te bieden.
E-mail: informatie@tzorg.nl
Website: www.tzorg.nl

ThuiszorgInHolland

Laan van Berlijn 329, 2034 SM Haarlem.
Telefoon: 088 – 99 11 300.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur. Is gecontracteerd om ook Hulp bij het Huishouden te bieden.
E-mail: info@thuiszorginholland.nl
Website: www.thuiszorginholland.nl

Madeliefje Thuiszorg

Postadres: Strekkerweg 81, 1033 DA Amsterdam
Telefoon: 020-7371829
E-mail: info@madeliefje-thuiszorg.nl
Website: www.madeliefje-thuiszorg.nl

Dala Zorg

Postadres: spanderswoudstraat 100, 1024 LE Amsterdam
Telefoon: 085-8772469
E-mail: info@dalazorg.nl
Website: www.dalazorg.nl