CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Telefooncirkel

Een telefooncirkel wordt gevormd door een groep mensen die elkaar elke dag opbellen. Meestal gebeurt dit ‘s morgens tussen 8.30 en 9.00 uur. De cirkel wordt gestart en begeleid door een vrijwilliger. De telefooncirkel biedt een zekere mate van veiligheid. Als er iets met u aan de hand is, wordt dit zeker binnen 24 uur opgemerkt. De telefooncirkel biedt tevens de mogelijkheid met buurtbewoners in contact te komen. De deelnemers komen regelmatig bij elkaar om nieuws uit te wisselen en voor de gezelligheid. In Amsterdam-noord zijn er diverse cirkels waaraan u kunt deelnemen.

Doras

Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam.
Telefoon: 020 – 435 45 55.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@doras.nl
Website: www.doras.nl