Rijksbelastingen

Het Rijk heft een aantal belastingen: loon- en inkomstenbelasting, vermogensbelasting, premies volksverzekeringen, BTW, accijnzen enzovoort. Met deze opbrengsten worden de overheidsuitgaven betaald.

Rijksbelastingen

Kingsfordweg 1, 1043 GN, Amsterdam.
Postadres: Postbus 58944, 1040 EE Amsterdam.
Telefoon: 0800 – 0543.
De balies van het belastingkantoor zijn open op: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.

Wilt u langskomen? Maak dan eerst een afspraak.
Bel daarvoor de Belastingtelefoon, telefoon: 0800 – 0543 (gratis).
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.
Website: www.belastingdienst.nl