CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Reizen en Vakanties

Vakantie is geen overbodige luxe. Iedereen moet van tijd tot tijd bijtanken. Een deel van de Nederlanders kunnen zich een verre reis niet permitteren. Of zij hebben beperkingen die dat niet mogelijk maakt. Veel clubs en sozen organiseren voor hun deelnemers bustochten en vakantiereizen. U kunt informatie krijgen bij de leiding van deze activiteiten. Doras heeft een overzicht van organisaties die reizen en vakanties verzorgen (speciaal) voor ouderen en informatie over betaalbare vakanties.

Doras

Hagedoornplein 1C,1031 BV Amsterdam.
Telefoon: 020 – 435 45 55.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@doras.nl
Website: www.doras.nl

Sociaal Loket

Telefonisch informatie en advies via het Sociaal Loket
Telefoon: 020 – 255 29 16.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
Website: www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/sociaal-loket

De gids betaalbare vakanties is te krijgen bij:

Seniorenplezier
Telefoon: 075 – 7600145.
Website: www.seniorenplezier.nl