Publieksvoorlichting

De publieksvoorlichters van het stadsdeel Noord kunnen u informeren over de stadsdeelorganisatie, het beleid, de vergaderingen, de evenementen en de projecten van het stadsdeel. Als u ontevreden bent over de gang van zaken bij de stadsdeelorganisatie kunt u daarover bij hen een klacht indienen. De publieksvoorlichters verzorgen voor kleine groepen ook rondleidingen door het stadsdeelhuis.

Stadsdeel Amsterdam-Noord, afdeling publieksvoorlichting

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam.
Telefoon: 14 020.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur en donderdag tot 20:00 uur.
Website: www.amsterdam.nl