CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Psychiatrie maatje

De Regenboog Groep zet zich al meer dan 20 jaar in voor mensen met psychiatrische problemen die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact. Dat doen we door het tot stand brengen van maatjescontact tussen een vrijwilliger en een deelnemer. (Voorheen heette dit project De Amsterdamse Vriendendiensten) Gedurende een half jaar tot een jaar trekt een maatjeskoppel  ongeveer eens per week met elkaar op om iets te doen: naar de bibliotheek, museumbezoek, samen wandelen of naar de bioscoop. We matchen een koppel op basis van gemeenschappelijke interesses. Onze vrijwilligers bieden maatjescontact aan inwoners uit Amsterdam en Diemen.

Regenboog Groep

Droogbak 1D, 1013 GE Amsterdam.
Telefoon: 020 – 531 76 00
E-mail: info@deregenboog.org
Website: www.deregenboog.org/psychiatrie-maatje