CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Oogvereniging Nederland

De Oogvereniging is voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. Als lid van de Oogvereniging blijft u op de hoogte van alle informatie die voor u relevant is. Bovendien heeft u toegang tot een groot netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen. De Oogvereniging komt samen met u op voor uw belangen, bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars en de politiek. Onze kernactiviteiten zijn: ledencontact, voorlichting, belangenbehartiging en dienstverlening. Dit alles op basis van ervaringsdeskundigheid. De Oogvereniging werkt aan het bevorderen van de toegankelijkheid op terreinen als internet en ICT, openbare ruimte, verkeer en openbaar vervoer, de arbeidsmarkt en het betalingsverkeer. De Oogvereniging heeft diverse
ledengroepen en werkgroepen.

Oogvereniging Nederland

Piet van Dommelenhuis, Churchilllaan 11 – 2e etage, 3527 GV Utrecht
Telefoon: 030 – 299 28 78
E-mail: info@oogvereniging.nl
Website: www.oogvereniging.nl

Ooglijn

Telefoon: 030 – 294 54 44.
Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 15:30 uur.
E-mail: ooglijn@oogvereniging.nl
Website: www.oogvereniging.nl