CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun verzorgers (AOC)

Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Uit onderzoek blijkt dat verzorgenden van mensen met dementie een verhoogd risico op gezondheidsproblemen hebben. Veelal is er ook behoefte aan praktische, sociale en emotionele steun. Daarom zijn er de afgelopen jaren in verscheidene regio’s in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning wordt geboden. Zo ook in Amsterdam-Noord. In het ontmoetingscentrum wordt een breed programma aangeboden. Verzorgers (mantelzorgers) kunnen er deelnemen aan gespreksgroepen waar men ervaringen uit kan wisselen. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom bepaalde thema’s. Er is een wekelijks spreekuur speciaal voor de verzorgenden. Hier kan men individuele problemen bespreken; zowel praktische zaken maar ook emotionele steun of persoonlijke vragen. De dementerenden kunnen gebruik maken van de dagsociëteit waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd. Deze variëren van tekenen, schilderen, spelletjes, muziek, de krant lezen, boodschappen doen, meehelpen voorbereiden van de lunch tot bewegen aan toe. Daarnaast worden er jaarlijks gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals feestjes, uitjes en dergelijke.

Ontmoetingscentrum Amsterdam- Noord

Huis van de wijk De Meeuw.
Motorwal 300, 1021 PH Amsterdam.
Telefoon: 06 – 4152 2383 of 06 – 5759 7947
Website: www.combiwel.nl