CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij doet zijn werk samen met zo’n 170 medewerkers. De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat u met een klacht eerst gebruik moet maken van de klachtregeling bij de overheidsinstantie. Pas als u er samen met de overheidsinstantie niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen. De Nationale ombudsman doet onderzoek naar aanleiding van klachten van burgers. Hij kan ook een onderzoek starten op eigen initiatief. De Nationale ombudsman behandelt geen klachten over het beleid van de
regering, of over de inhoud van wetten. Wel als het over gedragingen gaat; dus over de manier waarop instanties hun overheidstaken uitvoeren.

Nationale Ombudsman

Bezuidenhoutseweg 151, 2594 AG De Haag.
Postadres (gratis): Antwoordnummer 10870, 2501 WB De Haag.
Telefoon: 0800 – 335 55 55.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Klachten kunt u ook digitaal toezenden.
Website: www.nationaleombudsman.nl