CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Muziekschool Amsterdam-Noord

Muziekschool Amsterdam-Noord (MAN) wil zoveel mogelijk Amsterdammers uit het stadsdeel Noord, kinderen en jongeren in het bijzonder, kennis laten maken met muziek. Hierbij helpen wij het eigen muzikaal talent te ontdekken, stimuleren hen dit talent te ontwikkelen en zich muzikaal te bekwamen opdat zij daar als amateur, professional en/of toehoorder van kunnen genieten. MAN spreekt hiervoor de creatieve talenten en capaciteiten aan, maakt bewust van de eigen cultuur, maakt contact met andere culturen en leert plezier te hebben in muziek en dans. In de activiteiten van de school vormen “samen muziek maken, samen optreden en zichtbaar zijn op diverse podia” belangrijke schakels.

Muziekschool Amsterdam-Noord

Alkmaarstraat 10, 1024 TT Amsterdam.
Telefoon: 020 – 636 86 54 (van 12:00 tot 14:00 uur).
E-mail: info@manoord.nl
Website: www.muziekschoolnoord.nl