CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Mentrum

Mentrum behandelt en begeleidt mensen met langerdurende ernstige psychiatrische problemen en/of verslaving in Amsterdam. Mentrum helpt te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden. Ouderen met psychologische en psychiatrische problemen kunnen extra kwetsbaar zijn. Dat vraagt om speciale aandacht en een specialistische behandeling. Beiden hebben wij al jarenlang in huis. Mentrum biedt specialistische behandeling aan ouderen die extra kwetsbaar kunnen zijn in psychiatrische, sociale en lichamelijke zin. Daarom besteden we nadrukkelijk aandacht aan de geestelijke, sociale en lichamelijke problemen die bij ouderen vaker een rol spelen. We letten ook extra op zelfredzaamheid en de sociale omgeving bij anderen.

Mentrum

Postbus 75848, 1070 AV Amsterdam
E-mail: info@mentrum.nl
Website: www.mentrum.nl

Mentrum kliniek Jan Thoméepad

Jan Thoméepad 5,1034 ZP Amsterdam.
Telefoon: 020 – 590 49 99

Arkin Ouderen Ambulant Noord

Strekkerweg 77, 1033 DA Amsterdam.
Telefoon: 020 – 590 46 66

Mentrum Deeltijdbehandeling Oudere

Nieuwe Kerkstraat 156, 1018 VM Amsterdam.
Telefoon: 020 – 590 4666