Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Woont u in Amsterdam, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen of Ouder-Amstel dan kunt u bij ons terecht om een klacht in te dienen of voor informatie en advies. Het merendeel van de klachten die MDRA ontvangt wordt met succes afgehandeld. Meestal in dialoog met de wederpartij, door bemiddeling en soms door vervolgstappen zoals een procedure bij Het College voor de Rechten van de Mens (CRM), of aangifte bij de politie. Door melding te doen behartigt u niet alleen uw eigen belangen, maar ook die van anderen. Regelmatig komt het bijvoorbeeld voor dat een organisatie haar beleid na een klacht verandert, om zo ongelijke behandeling in de toekomst te voorkomen.

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Oostenburgervoorstraat 142,1018 MR Amsterdam
Telefoon: 020 – 638 55 51.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.
E-mail: discriminatie@mdra.nl
Website: www.mdra.nl