CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Markant, centrum voor mantelzorg

Markant is het centrum voor mantelzorg in Amsterdam en Diemen. Markant helpt mantelzorgers om de balans te (her)vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Dit doen ze door het inzetten van vrijwilligers, het bieden van cursussen en bijeenkomsten en door kennis over mantelzorg te delen met professionals uit zorg en welzijn.

U kunt bij Markant terecht voor:

  • Informatie en advies. Markant verzorgt mantelzorgondersteuning in Centrum, Nieuw-West en Zuidoost en in de gemeente Diemen;
  • Informele respijtzorg. Markant zet vrijwilligers in die de zorgtaak van de mantelzorger tijdelijk kunnen overnemen;
  • Palliatieve Terminale Zorg. Ongeneeslijk zieken en hun naasten kunnen terecht voor informatie, emotionele en praktische ondersteuning, het inzetten van een vrijwilliger en nazorg;
  • Cursussen, voorlichting en gespreksgroepen. In opdracht organiseert Markant cursussen zoals ‘De Zorg de Baas’, AMWAHT-opleiding (hierbij leren mantelzorgers lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en te begeleiden), mantelzorglunches en voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen

Markant, Centrum voor Mantelzorg

Zwanenburgwal 206, 1011 JH Amsterdam. Telefoon: 020 – 886 88 00.
Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
E-mail: info@markant.org
Website: www.markant.org