CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Mantelzorgconsulent

Als mantelzorger kunt u tegen problemen aanlopen en vragen hebben. Bijvoorbeeld vragen over de zorg, financiële regelingen, het stellen van grenzen, het combineren van mantelzorg en werk en het versterken van uw netwerk. Voor al deze vragen kunt u terecht bij de Mantelzorgconsulent.

De Mantelzorgconsulent:

  • Geeft informatie en advies;
  • Geeft individuele begeleiding en ondersteuning;
  • Verwijst en bemiddelt.

Doras

Telefoon: 020 – 435 45 55
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@doras.nl
Website: www.doras.nl