CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Mantelzorg

Mantelzorg is een vorm van zorg die u vrijwillig verleent en waarvoor u niet betaald wordt. Als mantelzorger zorgt u voor iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft. Dit kan een familielid zijn maar ook een vriend of buurman. Zij hebben uw zorg nodig omdat ze een chronische ziekte of psychische problemen hebben of op een andere manier hulpbehoevend zijn. De zorg die u
geeft is onmisbaar, maar kan soms te zwaar worden. Bijvoorbeeld omdat u de zorgtaken moeilijk kunt combineren met school, werk of gezinsleven. Of omdat u tegen teveel bureaucratie of regelgeving aanloopt. Dan is het goed om te weten dat er organisaties zijn waar u terecht kunt voor steun. Voor algemene informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij Doras.

Doras

Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam.
Telefoon: 020 – 435 45 55.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: mantelzorg@doras.nl
Website: www.doras.nl