CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Informatie en advies

Sociaal Loket

Bij het Sociaal Loket kunt u zonder afspraak terecht met al uw vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen.
Website: www.amsterdam.nl

Digitale hulpzoeker

Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.
Website: www.regelhulp.nl

Mantelzorgcheck

Mantelzorg kan zwaar zijn. De 3-minuten-check laat u anoniem en vrijblijvend zien hoe u er nu voor staat. De 10 vragen gaan over uw situatie als mantelzorger. Op basis van uw antwoorden krijgt u passende informatie, advies en tips.
Website: www.amsterdam.nl

Mantelzorgboek en – pas

“En als er nu iets met mijzelf gebeurt?” Het is een terechte vraag die bij mantelzorgers leeft. Het ‘In geval van nood’ boek met pas bieden uitkomst. De pas stopt men in de portemonnee, zodat hulpdiensten of andere mensen direct weten wie zij kunnen bellen, zodat de zorg die de mantelzorger verleent gewoon doorgaat.
Website: www.markant.org

Verpleeg benodigdheden

Voor uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen kunt u terecht bij diverse organisaties die over een uitleenservice beschikken.
Website: www.thuis-zorgoutletamsterdam.nl