CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Gesproken boeken

Als u moeite heeft met lezen omdat u slecht(er) ziet, een boek niet meer kunt vasthouden of er andere redenen zijn waarom het niet meer goed gaat, dan kunt u terecht bij Bibliotheekservice Passend Lezen. Passend Lezen biedt duizenden gesproken boeken, een uitgebreid aanbod met bijna alle dagbladen en kranten en een groot aanbod aan tijdschriften om naar te luisteren of digitaal te lezen. Een lidmaatschap kost €30 per jaar voor volwassenen met een leesbeperking.

Bibliotheekservice Passend Lezen

Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag (geen bezoekadres)
Postadres: Postbus 84010, 2508 AA De Haag
Telefoon: 070 – 338 15 00
Geopend: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Dinsdag van 9:00 tot 12:00 uur.
Website: www.passendlezen.nl