Gemeentebelastingen (GBDA)

De gemeente Amsterdam voert een groot aantal taken uit. U kunt hierbij denken aan groenvoorzieningen, onderhoud aan straten en afvalverwerking. De kosten hiervan worden onder andere betaald uit de opbrengsten van diverse gemeentelijke heffingen. Deze worden door de burgers en bedrijven opgebracht. De gemeentebelastingen betreffen onder andere: de afvalstoffenheffing en de verontreinigingsheffing. Niet iedereen is in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen. Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen (en/of hoge vaste lasten) kunnen kwijtschelding aanvragen.

Dienst Belastingen, Gemeente Amsterdam (GBDA)

Postadres: Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam.
Telefoon: 020 – 255 48 00.
Telefonisch bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur.
U kunt het belastingkantoor alleen bezoeken op afspraak (telefoon: 020 – 255 48 00). Als u belt om een afspraak te maken, hoort u bij welk loket u moet zijn.
E-mail: belastingen@amsterdam.nl
Website: www.amsterdam.nl/belastingen-heffingen