CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Europese gehandicaptenparkeerkaart

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart mag u gratis parkeren. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de Europese gehandicaptenparkeerkaart is een medisch onderzoek nodig. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier en gebeurt bij de GGD in Amsterdam door een onafhankelijke arts van de GGD. De GGD-arts kijkt hoe u loopt en adviseert het stadsdeel over uw aanvraag. Op basis daarvan beoordeelt het stadsdeel of u de kaart krijgt.

Tarieven 2021:

  • Leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag (en verlenging) € 39,70;
  • Medisch onderzoek € 149,50.

Betalen

U betaalt de kosten (totaal € 189,20) voor het indienen van de aanvraag. U betaalt de kosten ook als uw aanvraag wordt afgewezen.. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart digitaal of schriftelijk aanvragen. Dit kan via het stadsloket bij u in de buurt of wanneer u er hulp bij nodig heeft kunt u contact opnemen met Doras.

Meer informatie

www.amsterdam.nl