CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Financiële en praktische zaken

Inkopen van zorg (PGB)

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.
Website: www.svb.nl

Vrijwilligersverzekering

De AVV (Amsterdamse Vrijwilligersverzekering) is een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Amsterdam. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.
Website: www.amsterdam.nl

Werk

Veel mantelzorgers combineren werk en mantelzorg. Het M-power platform biedt handvatten waar de werkende mantelzorger direct zelf mee aan de slag kan. Met tests, tips, informatie en meer.
Website: www.werkenmantelzorg.nl

Woning

Er zijn verschillende mogelijkheden zoals vergunningsvrij een aanbouw bouwen, medehuur, duo of schakelwoningen. Het kan ook zijn dat u als mantelzorger dichterbij degene voor wie u zorgt wilt gaan wonen. Of dat u (tijdelijk) bij hem of haar wilt intrekken (urgentieverklaring).
Website: www.amsterdam.nl

Woningaanpassing

Soms is er een vergoeding mogelijk voor het aanpassen van uw woning ten behoeve van degene voor wie u zorgt.
Website: www.amsterdam.nl

Sociale voorzieningen

 • Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont? Dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon mogelijk aftrekken van de belasting.
  Website: www.stemvandemantelzorger.nl/belastingaftrek-zorgkosten/
 • Als mantelzorger kun je te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor je hulpbehoevende naaste, zoals de eigen bijdrage aan de Wmo. Om hierin tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen.
  Website: www.mantelzorgpower.nl

Vervoer

 • Als degene voor wie u zorgt reist met het Aanvullend Openbaar Vervoer dan mag u als begeleider mee.
  Website: www.amsterdam.nl
 • Met een OV-begeleiderspas kunt u als begeleider gratis meerijden in de bus, metro, tram of trein. De pas is ook geldig in het Aanvullend Openbaar Vervoer.
  Website: www.amsterdam.nl

Parkeren

 • Degene voor wie u zorgt, kan een aanvraag doen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers. Als mantelzorger kunt u daarmee tegen bewonerstarief in de buurt van de cliënt parkeren.
  Website: www.amsterdam.nl.
 • Of kunt u een gratis kraskaartvergunning aanvragen, waarmee bezoekers tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren.
  Aanvragen kan op www.amsterdam.nl