Let op! Door corona kan het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd even contact op met de hulpverlenende organisatie voordat je op pad gaat.

Financiële en praktische zaken

Inkopen van zorg (PGB)

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in.
Website: www.svb.nl

Vrijwilligersverzekering

De AVV (Amsterdamse Vrijwilligersverzekering) is een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Amsterdam. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.
Website: www.amsterdam.nl

Werk

Veel mantelzorgers combineren werk en mantelzorg. Het M-power platform biedt handvatten waar de werkende mantelzorger direct zelf mee aan de slag kan. Met tests, tips, informatie en meer.
Website: www.werkenmantelzorg.nl

Woning

Er zijn verschillende mogelijkheden zoals vergunningsvrij een aanbouw bouwen, medehuur, duo of schakelwoningen. Het kan ook zijn dat u als mantelzorger dichterbij degene voor wie u zorgt wilt gaan wonen. Of dat u (tijdelijk) bij hem of haar wilt intrekken (urgentieverklaring).
Website: www.amsterdam.nl

Woningaanpassing

Soms is er een vergoeding mogelijk voor het aanpassen van uw woning ten behoeve van degene voor wie u zorgt.
Website: www.amsterdam.nl

Sociale voorzieningen

 • Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont? Dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon mogelijk aftrekken van de belasting.
  Website: www.stemvandemantelzorger.nl/belastingaftrek-zorgkosten/
 • Als mantelzorger kun je te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. Daarnaast zijn er vaak extra zorgkosten voor je hulpbehoevende naaste, zoals de eigen bijdrage aan de Wmo. Om hierin tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen.
  Website: www.mantelzorgpower.nl

Vervoer

 • Als degene voor wie u zorgt reist met het Aanvullend Openbaar Vervoer dan mag u als begeleider mee.
  Website: www.amsterdam.nl
 • Met een OV-begeleiderspas kunt u als begeleider gratis meerijden in de bus, metro, tram of trein. De pas is ook geldig in het Aanvullend Openbaar Vervoer.
  Website: www.amsterdam.nl

Parkeren

 • Degene voor wie u zorgt, kan een aanvraag doen voor een parkeervergunning voor mantelzorgers. Als mantelzorger kunt u daarmee tegen bewonerstarief in de buurt van de cliënt parkeren.
  Website: www.amsterdam.nl.
 • Of kunt u een gratis kraskaartvergunning aanvragen, waarmee bezoekers tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren.
  Aanvragen kan op www.amsterdam.nl