CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Eigen bijdrage

De woonzorgcentra vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ). De kosten per persoon zijn erg hoog en afhankelijk van het verzamelinkomen (inkomen na belastingaangifte). We noemen de eigen bijdrage daarom ook inkomensafhankelijke eigen bijdrage ABWZ. Naar vermogen (bijvoorbeeld spaargelden) wordt niet gekeken.
Bij de berekening wordt echter wel rekening gehouden met eventuele opbrengsten uit eigen vermogen (bijvoorbeeld rentes). Van belang om te weten is wat u per maand overhoudt om te besteden. Voor uw persoonlijke uitgaven is een minimaal bedrag vastgesteld; het zogenaamde “zak- en kleedgeld”. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Den Haag. Ook bewoners in een woonzorgcentrum kunnen te maken hebben met bijzondere kosten. Als deze kosten niet door een andere voorziening (bijvoorbeeld ziektekostenverzekering) worden betaald dan kan men in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

CAK

Prinses Beatrixlaan 7, 2595 AK Den Haag.
Postbus: Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag.
Telefoon: 0800 – 0087 (informatie over zorg met verblijf).
Bereikbaar: op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Website: www.hetcak.nl