CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Dementie en ernstige vergeetachtigheid

Dementie is een verzamelnaam voor een groot aantal lichamelijke ziektes die veelal bij oudere mensen voorkomen. Het verloop van dementie verschilt van persoon tot persoon. Bovendien vertoont niet ieder persoon met dementie alle verschijnselen in dezelfde mate. We praten pas over dementie als meerdere symptomen optreden die een duidelijke verstoring van het dagelijks leven teweeg brengen. Veel ouderen denken langzaam dementie te krijgen als ze wat minder goed feiten kunnen onthouden. Normale vergeetachtigheid moet men niet verwarren met dementie. Echter niet meer weten dat je gisteren je verjaardag vierde of steeds dezelfde vragen stellen, zijn verschijnselen die je niet meer tot normale vergeetachtigheid mag rekenen. Bij verdergaande dementie
kunnen symptomen optreden zoals desori├źntatie, dwalen of achteruitgang van verstandelijke vermogens. Ook in het emotionele leven verandert de mens met dementie. Het gevoelsleven vlakt af, emoties zijn niet meer gemakkelijk onder controle te houden en gedragsverandering treedt op. Dementie begint sluipend en wordt door de omgeving vaak niet als zodanig herkend. Dit komt mede door onbekendheid met de ziekte.

Alzheimer Nederland

Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort.
Postbus 2077, 3800 CB Amersfoort.
Telefoon: 033 – 303 25 02.
E-mail: info@alzheimer-nederland.nl
Website: www.alzheimer-nederland.nl

Alzheimer Nederland Afdeling Amsterdam

Restaurant de Die, Loenermarkt 900, 1025 VR Amsterdam.
Telefoon: 020 – 435 45 55 (Doras).

Alzheimertelefoon

Voor vragen over dementie kunt u dag en nacht contact opnemen met de Alzheimertelefoon.
Telefoon: 0800 – 5088.