CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep stimuleert mensen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. De Regenboog is er voor daklozen, mensen met psychiatrische problemen, een verslaving(verleden) of grote financiële problemen. Ze laten hen actief deelnemen aan de maatschappij. Dit is wat zij onder andere doen:

  • Vrijwilligers die één op één een kwetsbare Amsterdammer ondersteunen;
  • Inloophuizen voor dak- en thuislozen, waar men terecht kan voor dagelijkse zorg en maatschappelijk werk;
  • Werk- of dagbesteding voor mensen die (weer) dagritme en werkervaring wil opdoen;
  • Tijdelijke huisvesting om te voorkomen dat men verder afhankelijk wordt van maatschappelijke opvang.

De Regenboog Groep

Centraal bureau, Droogdok 1 D, 1013 GE Amsterdam.
Postadres: Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam.
Telefoon: 020 – 531 76 00.
E-mail: info@deregenboog.org
Website: www.deregenboog.org
Aanmelden: www.hulpvanderegenboog.org