Let op! Door corona kan het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd even contact op met de hulpverlenende organisatie voordat je op pad gaat.

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, om hen actief te kunnen laten deelnemen aan de maatschappij. Vanuit de visie dat ieder mens (de) moeite waard is, wil De Regenboog Groep mensen met ernstige effecten van hun (sociale) armoede kansen bieden om naar hun wensen en mogelijkheden deel te nemen in onze maatschappij. Dit doen wij met vrijwilligers, mensen zoals u. In Amsterdam zijn 65.000 mensen extreem eenzaam. 1 op de 5 Amsterdammers leeft onder de armoedegrens. Investeer tijd in een mede-Amsterdammer met veel pech. U bent nodig! Geef tijd, aandacht en bied iemand weer perspectief. Luister naar bijzondere verhalen, verbreed uw horizon en vul uw cv aan met ervaring en opleiding. Variërend van schulden in kaart brengen, tot iemands netwerk weer opbouwen in de buurt. Van samen koken tot samen een sollicitatiebrief opstellen. Per jaar helpen we meer dan 5000 Amsterdammers die het zelfstandig niet redden. Helpt u mee?

De Regenboog Groep

Centraal bureau, Droogdok 1 D, 1013 GE Amsterdam.
Postadres: Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam.
Telefoon: 020 – 531 76 00.
E-mail: info@deregenboog.org
Website: www.deregenboog.org