CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep stimuleert mensen in (sociale) armoede; zoals daklozen, mensen met psychiatrische problemen, een verslaving(verleden) of grote financiële problemen. Ze laten hen actief deelnemen aan de maatschappij. Dit is wat zij onder andere doen:

  • Vrijwilligers die één op één een kwetsbare Amsterdammer ondersteunen;
  • Inloophuizen voor dak- en thuislozen, waar men terecht kan voor dagelijkse zorg en maatschappelijk werk;
  • Werk- of dagbesteding voor mensen die (weer) dagritme en werkervaring wil opdoen;
  • Tijdelijke huisvesting om te voorkomen dat men verder afhankelijk wordt van maatschappelijke opvang.

De Regenboog Groep

Centraal bureau, Droogdok 1 D, 1013 GE Amsterdam.
Postadres: Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam.
Telefoon: 020 – 531 76 00.
E-mail: info@deregenboog.org
Website: www.deregenboog.org