CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Dagbehandeling

Dagbehandeling is bedoeld voor ouderen die door toenemende vergeetachtigheid behoefte hebben aan een extra steuntje in de rug. De dagbehandeling biedt ouderen een vaste dagstructuur met tal van activiteiten. In overleg met de oudere wordt een individueel zorgplan opgesteld, waarbij vooral aandacht is voor wat er wel gaat, zodat de cliënt zo min mogelijk geconfronteerd wordt met wat moeilijk is geworden. De individuele en groepsactiviteiten zijn gericht op het trainen van dagelijkse activiteiten: geheugentraining, oefentherapie, het lezen van de krant, spel, beweging
en koken. Daarnaast is er tijd voor ontspanning. Deelname aan dagbehandeling kan gedurende 2 of meerdere dagen per week. Om in aanmerking te komen is een indicatie van Mentrum of Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Dagbehandeling Mus van “De Die”, centrum voor verpleeghuiszorg

Dienstencentrum Kadoelerbreek
Banne Buikslootlaan 137,1034 AC Amsterdam.
Telefoon: 020 – 568 36 00.
E-mail: dedie@cordaan.nl
Website: www.cordaan.nl