CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

COC Amsterdam

COC Amsterdam (vereniging tot integratie van Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) behartigt de belangen van homo Рbiseksuele mannen en vrouwen. Daarnaast bevordert de vereniging  de persoonlijke emancipatie van haar leden. COC Amsterdam organiseert vele activiteiten zoals, gespreksgroepen, film, theater, discussieavonden en specifieke bijeenkosten voor jongeren en ouderen. Op de woensdag in de even weken van 13.00-17.00 uur komt de COC Seniorengroep bij elkaar bij het COC Rozenstraat 14.

COC

Rozenstraat 14, 1016 NX Amsterdam.
Telefoon: 020 – 626 30 87.
Bereikbaar: maandag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@cocamsterdam.nl
Website: www.cocamsterdam.nl