CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Clubhuis Noord

Het Clubhuis Noord richt zich op volwassenen met een psychiatrische achtergrond of psychosociale problematiek. Binnen het Clubhuis wordt iemand die kampt met psychische problemen als eerste gezien als een waardevolle participant, een collega en iemand die iets waardevols kan bijdragen aan de rest van de groep. Ieder persoon is een belangrijke schakel in het werk dat gedaan wordt binnen het clubhuis. Lidmaatschap van een clubhuisgemeenschap geeft iedereen met een achtergrond in de psychiatrie de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het succes van de gemeenschap. Tegelijkertijd krijgt hij of zij de nodige hulp en support om individuele successen te behalen en voldoening te ervaren.

Clubhuis Noord

Crabschuytstraat 132, 1034 BL Amsterdam
Telefoon: 020 – 886 88 68.
E-mail: wingerdweg1@cordaan.nl
Website: www.cordaan.nl