CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle (chronisch) zieken, mensen met een handicap, lichamelijke of geestelijke beperking of psychische aandoening, ouderen en mantelzorgers. Cliëntenbelang Amsterdam zet zich in voor gemeenschappelijke en individuele kwesties. De reikwijdte varieert van zorg, werk en inkomen tot zaken als huisvesting, vervoer of toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ruim tachtig organisaties spelen bij al dit werk een onmisbare rol. Bij ons Meldpunt kunt u terecht met vragen, meldingen en klachten over de gezondheidszorg, over de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Cliëntenbelang Amsterdam

Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam.
Telefoon: 020 – 75 25 100.
E-mail: info@clientenbelangamsterdam.nl
Website: www.clientenbelangamsterdam.nl

Cliëntondersteuning

Telefoon: 020 – 5777 999
Telefonisch spreekuur op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur.
E-mail: steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl
Website: https://www.clientenbelangamsterdam.nl/onafhankelijke-clientondersteuning

Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg

Telefoon: 020 – 577 79 00.
Telefonisch spreekuur op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur.
E-mail: wlz@clientenbelangamsterdam.nl
Website: https://www.clientenbelangamsterdam.nl/onafhankelijke-clientondersteuning/langdurige-zorg