Centrum Indicatiestelling Zorg

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat er precies verandert, leest u ook op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Heeft u vragen over de veranderingen? Bel dan met 0800-0126.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Overschiestraat 55, 1062 HN Amsterdam.
Postadres: Postbus 9306, 1006 AH Amsterdam.
Telefoon: 088 – 789 13 00.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Website: www.ciz.nl