CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

CIZ

Orteliuslaan 1000, 3825 BD Utrecht
Postadres: Postbus 2062, 3500 GB Utrecht.
Telefoon: 088 – 789 1000
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Website: www.ciz.nl