Let op! Door corona kan het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd even contact op met de hulpverlenende organisatie voordat je op pad gaat.

CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

CIZ

Orteliusslaan 1000, 3825 BD Utrecht
Postadres: Postbus 2062, 3500 GB Utrecht.
Telefoon: 088 – 789 67 00
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Website: www.ciz.nl