CIZ

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). CIZ onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

CIZ

Orteliusslaan 1000, 3825 BD Utrecht
Postadres: Postbus 2062, 3500 GB Utrecht.
Telefoon: 088 – 789 67 00
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Website: www.ciz.nl