CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Bijzondere bijstand

Iedereen heeft te maken met kosten voor huisvesting, voeding, kleding, ontspanning, etc. Deze kosten worden beschouwd als algemene bestaanskosten. Het kan zijn dat u extra kosten moet maken door bijzondere omstandigheden. Hiervoor kan bijstand voor bijzondere bestaanskosten worden verleend. Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen uit arbeid, een bijstandsuitkering of andere sociale uitkering (ouderen met AOW met of zonder aanvullend pensioen). U kunt voor veel kosten bijzondere bijstand krijgen. Er zijn een paar voorwaarden aan deze kosten: Ze zijn noodzakelijk, ze zijn onverwacht, ze worden nergens anders vergoed, ze zijn
verbonden aan Nederland. Bijzonder bijstand moet worden aangevraagd voordat de uitgave wordt gedaan, anders wordt er geen bijstand verstrekt.

Niet voor wasmachine of koelkast.

Voor duurzame gebruiksartikelen, zoals een wasmachine of een koelkast, kunt u meestal geen bijzondere bijstand aanvragen. U moet hiervoor geld reserveren van uw uitkering. Ook kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen: om boetes te betalen, energiekosten (gas en stroom) te betalen, alimentatie voor uw kinderen en ex-partner te betalen, de premie voor een vrijwillige WIA-, Ziektewet-, of WW-uitkering, vrijwillig genomen eigen risico bij de zorgverzekering, aflossing van belastingschulden, kosten van geleden schade of toegebrachte schade, bijvoorbeeld brandschade of schade aan uw auto, verhuizing door renovatie, bijzondere experimentele medische behandeling
in Nederland of in het buitenland, die niet via de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg wordt vergoed.

Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm)

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor de extra kosten die u moet maken voor uw ziekte of beperking. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Die kunt u vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Voor welke kosten?

Afhankelijk van uw ziekte of beperking krijgt u voor de volgende kostensoorten een
maandelijkse tegemoetkoming:

  • Extra kledingslijtage € 13,-;
  • Extra bewassing € 10,-; (kosten voor het extra wassen van kleding en beddengoed);
  • Extra energiekosten € 20,-;
  • Tegemoetkoming maaltijden € 15,-.

Komt u voor een van de tegemoetkomingen hierboven in aanmerking, dan krijgt u ook basiscompensatie € 25, Compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering € 8,25 (alleen als u 18 jaar of ouder bent)
U krijgt maximaal € 91,25 vergoeding per maand. U hoeft geen bonnetjes te bewaren.

Dieetkosten

Met het aanvraagformulier kunt u ook een vergoeding voor dieetkosten aanvragen. Dieetkosten worden niet vergoed vanuit de Rtm, maar vanuit de bijzondere bijstand. U krijgt hier apart bericht over.

Dienst Werk en Inkomen

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur open. En op donderdag van 09.00 tot 20.00 uur.
Telefoon: 020 252 6000
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Website: www.amsterdam.nl/werk-inkomen/