CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Bewonersinitiatieven

U kent ze wel, bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun eigen buurt, bijvoorbeeld op school, bij de organisatie van jongerenactiviteiten, buurtfeesten of het organiseren van schoonmaakacties. Betrokken en actieve buurtbewoners zijn onmisbaar voor de leefkwaliteit van de buurten. Het stadsdeel heeft daarom participatiemakelaars, die actieve bewoners verder kunnen helpen met geld en goede raad. Heeft u een goed idee voor uw buurt en wilt u weten hoe u dat moet aanpakken? Neem dan contact op met de afdeling  bewonersinitiatieven van het stadsdeel Amsterdam-Noord. Of neem contact op met de participatiemedewerkers van Doras. Bel (020) 435 45 55 of mail naar info@doras.nl.

Stadsdeel Amsterdam-Noord, afdeling Bewonersinitiatieven

Telefoon: 14 020.