Belastingwinkel

De Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u zorgtoeslag ontvangt komt u in aanmerking voor onze hulp. De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het indienen van aangiften en hulp bij het
indienen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. Het kan over inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel.

Stichting Belastingwinkel Amsterdam

Oudemanhuispoort 2-3, 1012 CN Amsterdam.
Telefoon: 020 – 624 70 03.

U kunt alleen op afspraak worden geholpen. Voor het maken van een afspraak kunt u ons op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur bereiken op 020 – 624 70 03.

U kunt voor het maken van een afspraak ook langskomen op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur.