CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Aster

Aster staat voor Assistentie aan Thuiswonenden En hun Relaties. Aster is er voor een partner, een familielid, buurman of vriendin die een groot deel van de zorg voor een vergeetachtige oudere, chronische zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op zich heeft genomen. Aster noemt u centrale verzorger. Vrijwilligers van Aster maken het mogelijk dat u als centrale verzorger een paar uurtjes per week naar eigen inzicht kunt besteden. U kunt ze vragen een deel van de zorg over te nemen bijvoorbeeld door aanwezig te zijn, gezelschap te bieden aan de vergeetachtige oudere of samen activiteiten te ondernemen. Maar de vrijwilliger kan ook een “praatpaal” zijn voor u als centrale verzorger. Per week kunt u drie uur assistentie aanvragen.

Zorgen voor een vergeetachtige oudere, een chronisch zieke of iemand met een lichamelijke of verstandelijke beperking is een hele klus. Vaak sta je er alleen voor. Vrijwilligers van Aster bieden mantelzorgers een paar uurtjes voor zichzelf.

Doras

Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam.
Telefoon: 020 – 435 45 55.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: aster@doras.nl
Website: www.doras.nl