CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Alzheimercafé

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Men kan er mensen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De gasten praten met elkaar over dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en bespreken met elkaar mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Iedere keer staat een ander onderwerp centraal. De bijeenkomst begint met een inleiding, een videofilm of een interview met een deskundige. Daarna is het pauze en vervolgens is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan. Na afloop is er gelegenheid met elkaar iets te drinken en na te praten. Het Alzheimercafé is elke vierde dinsdag van de maand, niet in juli en augustus. Het café begint om 19:30 uur en eindigt om 21:30 uur. De zaal is om 19:00 uur open U hoeft zich niet aan te melden. Het café is vrij toegankelijk.

Locatie van het café:
Restaurant De Die
Loenermarkt 900, 1025 VR Amsterdam

Contactpersoon:
Liesbeth Oepts
noord@alzheimernederland.nl

Doras

Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam.
Telefoon: 020 – 435 45 55.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
E-mail: info@doras.nl
Website: www.doras.nl
U kunt ook terecht op de website van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl