CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Alarmering

Alarmering is voor iedereen die zelfstandig wil wonen en toch graag hulp binnen bereik wil hebben. Kiest u voor alarmering dan wordt er bij u thuis een apparaat geplaatst waarmee u dag en nacht alarm kunt slaan. U draagt een hanger met een alarmknop. Indien u zich in acute nood bevindt, druk u op de knop. Door dit systeem kan snel deskundige hulp worden verleend door familie, huisarts, wijkverpleegkundige of gezinsverzorging. Als u zich aanmeldt, wordt altijd eerst gekeken of u in aanmerking komt voor een medische indicatie. Wordt een medische indicatie afgewezen dan vindt indicatie plaats op sociale gronden. Een sociale indicatie wordt altijd afgegeven aan personen van 75 jaar en ouder en iedereen die vanwege fysieke beperkingen hiervoor in aanmerking komt. Heeft u een medische indicatie dan vergoedt uw zorgverzekeraar de aansluitkosten en een deel van de abonnementskosten. Heeft u een sociale indicatie dan worden deze kosten vergoed door de gemeente Amsterdam. In beide gevallen betaalt u een kleine eigen bijdrage.

Bezoek is 3115 JD Schiedam, Post is Postbus 144 • 3100 AC Schiedam.

Stichting ATA

Bezoekadres: 3115 JD Schiedam.
Postadres: Postbus 144, 3100 AC Schiedam.
Telefoon: 020 – 592 31 31.
E-mail: service@atapersonenalarmering.nl
Website: www.atapersonenalarmering.nl