CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Advocaat en Rechtshulp

Iedereen kan problemen krijgen die te maken hebben met de wet. Bijvoorbeeld: onenigheid over een uitkering, weigering van de huisbaas tot woningonderhoud. Om de problemen goed op te lossen kan de hulp van een advocaat nodig zijn. Vaak zijn de kosten van een advocaat te hoog. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Hiervoor heeft u een “toevoeging’’ nodig van de Raad voor Rechtsbijstand. Met het burgerservicenummer van de aanvrager kan de Raad voor Rechtsbijstand rechtstreeks de financiële gegevens opvragen bij de belastingdienst. Dit vereenvoudigt de aanvraagprocedure voor de
rechtszoekende. Uw advocaat of rechtsbijstandverlener helpt u met de aanvraag. Het Ministerie van Justitie stelt jaarlijks de inkomensgrenzen en de eigen bijdragen vast.

Advocatenkantoren in Amsterdam (Noord)

AKDP Advocaten

Distelplein 10-14, 1031 XH Amsterdam.
Telefoon: 020 – 632 02 51.
Inloopspreekuur: maandag tot en met vrijdag van 16:00 tot 17:30 uur.
E-mail: secretariaat@akdp.nl,
Website: www.akdp.nl

Advocatenspreekuur Amsterdam-Noord

Beverwijkstraat 9D, 1024 VR Amsterdam
Telefoon: 020 – 435 45 55
Inloopspreekuur: iedere woensdag van 15:30 tot 16:30 uur.

Advocaten Amsterdam-Noord

Asterweg 17 A 2, 1030 BG Amsterdam
Telefoon: 020 – 632 10 60.
U dient telefonisch een afspraak te maken.
E-mail: info@akan.nl
Website: www.akan.nl

Stichting Wetwinkel Amsterdam

Heeft u een probleem met uw verhuurder? Of uw werkgever? Stichting Wetwinkel Amsterdam biedt gratis juridisch advies voor iedereen die daaraan behoefte heeft. De stichting bestaat uit veertien studenten Nederlands recht van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn gespecialiseerd in huurrecht, arbeidsrecht en consumentenrecht.

Nieuwe Achtergracht 164, 1018 WV, Amsterdam
Telefoon: 020 – 525 47 68.
E-mail: info@wetwinkelamsterdam.nl
Website: www.wetwinkelamsterdam.nl