CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Activiteiten

AMWAHT training

AMWAHT staat voor: Amsterdamse Mantelzorgers Werken aan Hun Toekomst. Het is een landelijk programma voor mantelzorgers die zich verder willen ontwikkelen, op zoek zijn naar nieuwe (carrière-) perspectieven of zich willen inzetten voor een ander.
Website: www.doras.nl

Mantelzorg Lunch

Eenmaal in de maand organiseert Doras een mantelzorglunch. Deze lunch is bedoeld om mantelzorgers met elkaar in contact te brengen, te ontlasten en informatie over ondersteuning aan te bieden.
Website: www.doras.nl

Alzheimer Café

Elke vierde dinsdag van de maand opent het Alzheimer Café Amsterdam-Noord haar deuren en kunnen mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners terecht voor informatie en uitwisseling.
Website: www.doras.nl

Eigenkracht versterken

De Eigen Kracht Conferentie gaat over zelf de regie houden. Iemand van de Eigen Kracht Centrale kan helpen om familie, vrienden en informatie samen te brengen en een gezamenlijk zorgplan te maken via een Eigen Kracht-conferentie.
Website: www.eigen-kracht.nl

Dag van de mantelzorg

Medio november wordt er jaarlijks een speciale dag georganiseerd, waarbij de mantelzorgers zich kunnen ontspannen en in het zonnetje worden gezet. Tevens komt u met elkaar in contact.
Website: www.doras.nl

Het Baken

Een ontmoetingscentrum voor en door ouderen in Tuindorp Nieuwendam. Samen warm eten, een kopje koffie drinken of meedoen aan een activiteit.
Website: www.stichting-het-baken.nl

Cursus ‘Zorg voor je zelf’

Wil je meer weten over hoe je naast de zorg voor een ander voldoende aandacht voor jezelf hebt? De cursus ‘De Zorg voor jezelf’ heeft als doel mantelzorgers te ondersteunen en bestaat uit 4 themabijeenkomsten.
Website: www.doras.nl

Cursus ‘Zorg de baas’

Bij de cursus ‘Zorg de baas’ leert u stil te staan bij uw eigen situatie en waar nodig veranderingen aan te brengen. U volgt de cursus samen met andere mantelzorgers en heeft u dus contact met lotgenoten.
Website: www.markant.org