CORONA | Het zijn dat spreekuren en activiteiten die op deze website staan niet doorgaan. Neem altijd contact op met de hulpverlenende organisatie voordat u op pad gaat.

Aanvullend Openbaar Vervoer

Heeft u een beperking waardoor u niet zelfstandig kunt reizen met het openbaar vervoer of bent u 75 jaar of ouder? Bekijk hier hoe u Aanvullend openbaar vervoer aanvraagt.

Voorwaarden

 • Als u niet zelfstandig kunt reizen. U moet door uw beperking al minstens een half jaar niet zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Uw beperking mag
  psychisch, lichamelijk of verstandelijk zijn;
 • Als u ouder bent dan 75 jaar.

Verder gelden deze voorwaarden:

 • U moet ingeschreven staan in Amsterdam en hier ook wonen;
 • U hebt nog geen andere hulp van de gemeente voor uw problemen bij het reizen.

Geen AOV bij andere voorzieningen

U krijgt geen Aanvullend openbaar vervoer als u een van deze voorzieningen al hebt:

 • Een vervoerskostenvergoeding (Wmo);
 • Een auto of bus in bruikleen van de gemeente;
 • Aanpassingen aan uw eigen auto waardoor u de auto nog zelf kunt gebruiken.

U kunt wel AOV krijgen als u al een scootmobiel hebt.

Vervoerder

Na uw aanvraag ontvangt u een besluit (beschikking) en een vervoerspas. In het besluit staat met welke vervoersvorm u gaat reizen en met welke vervoerder. Er zijn vier
vervoersvormen binnen het Aanvullend openbaar vervoer. Die zijn verdeeld over twee vervoerders:

 • U reist met RMC als u een vervoerspas hebt voor het Beschermd vervoer of het Deur tot deur Samenreizend vervoer;
 • U reist met Transvision als u een vervoerspas hebt voor het Deur tot deur Plus vervoer of het Kamer tot kamer vervoer.

Op uw vervoerspas staat met welke vervoerder u reist en op welk telefoonnummer u ritten kunt boeken. Bij uw vervoerspas krijgt u informatie over de vervoerder,
zoals contactinformatie, procedures en voorwaarden.

Kosten

U betaalt voor elke rit een vast opstaptarief en een bedrag per kilometer (tarief 2020):

 • Het op­stap­ta­rief is € 0,99 per rit.
 • Per ge­reis­de ki­lo­me­ter be­taalt u € 0,17.

De ritprijs is even hoog als in het gewone openbaar vervoer.

Aanvragen

Bel gratis de Wmo Helpdesk om aanvullend openbaar vervoer aan te vragen. Het telefoonnummer is 0800 0643. De Wmo Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Of ga langs bij het Sociaal Loket in uw buurt.