Aanvullend Openbaar Vervoer

Heeft u een beperking waardoor u niet zelfstandig kunt reizen met het openbaar vervoer of bent u 75 jaar of ouder? Bekijk hier hoe u Aanvullend openbaar vervoer aanvraagt.

Voorwaarden

 • Als u niet zelfstandig kunt reizen. U moet door uw beperking al minstens een half jaar niet zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Uw beperking mag
  psychisch, lichamelijk of verstandelijk zijn;
 • Als u ouder bent dan 75 jaar.

Verder gelden deze voorwaarden:

 • U moet ingeschreven staan in Amsterdam en hier ook wonen;
 • U hebt nog geen andere hulp van de gemeente voor uw problemen bij het reizen.

Geen AOV bij andere voorzieningen

U krijgt geen Aanvullend openbaar vervoer als u een van deze voorzieningen al hebt:

 • Een vervoerskostenvergoeding (Wmo);
 • Een auto of bus in bruikleen van de gemeente;
 • Aanpassingen aan uw eigen auto waardoor u de auto nog zelf kunt gebruiken.

U kunt wel AOV krijgen als u al een scootmobiel hebt.

Vervoerder

Na uw aanvraag ontvangt u een besluit (beschikking) en een vervoerspas. In het besluit staat met welke vervoersvorm u gaat reizen en met welke vervoerder. Er zijn vier
vervoersvormen binnen het Aanvullend openbaar vervoer. Die zijn verdeeld over twee vervoerders:

 • U reist met RMC als u een vervoerspas hebt voor het Beschermd vervoer of het Deur tot deur Samenreizend vervoer;
 • U reist met Transvision als u een vervoerspas hebt voor het Deur tot deur Plus vervoer of het Kamer tot kamer vervoer.

Op uw vervoerspas staat met welke vervoerder u reist en op welk telefoonnummer u ritten kunt boeken. Bij uw vervoerspas krijgt u informatie over de vervoerder,
zoals contactinformatie, procedures en voorwaarden.

Kosten

U betaalt voor elke rit een vast opstaptarief en een bedrag per kilometer (tarief 2017):
Het opstaptarief is € 0,89 per rit.
Per gereisde kilometer betaalt u € 0,154.